Centre de Taiji Quan et de Qigong

logo yin yangTAI CHI CHUAN ET QIGONG à RENNES, avec Paskal HUCHEDE

taichi.leroseau.free.fr/

• Centre de Taiji Quan et Qigong • 21 rue Maréchal Joffre • 44000 Nantes • tél : 06 83 66 23 94 •
thierry.doctrinal@wanadoo.fr